Política de privacitat

Política de privadesa

Protecció de dades de caràcter personal

ASSESSORIA PERARNAU garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal obtinguts a través de la pàgina www.assessoriaperarnau.com, tot això, de conformitat amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, així com per qualsevol altra normativa que li sigui aplicable. IMPORTANT: Si vostè decideix registrar-se com a usuari de la pàgina www.assessoriaperarnau.com és possible que prèviament a això, se li requereixi de forma obligatòria certa informació de caràcter personal. Per això, abans de remetre qualsevol dada de caràcter personal, se li requereix l’obligatorietat de llegir i acceptar la present Declaració sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, pregant-li que en cas que no estigui d’acord amb la mateixa procedeixi a abandonar la pàgina www.assessoriaperarnau.com.

Finalitat del processament de dades de caràcter personal

És possible que a causa de la utilització de la pàgina www.assessoriaperarnau.com, li siguin sol·licitats com a usuari algunes dades de caràcter personal. La finalitat primordial del tractament de les dades de caràcter personal que li són requerits a través de la pàgina www.assessoriaperarnau.com, no és una altra que l’aconseguir oferir-li un servei de qualitat amb el qual poder-li facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes de forma ràpida i eficaç, així com poder oferir-li un servei personalitzat capaç de satisfer les seves necessitats i exigències. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzats amb les següents finalitats (Publicitat – Màrqueting – Prospecció Comercial).

Consentiment previ per al tractament de dades de caràcter personal

L’usuari es lliure de facilitar o no les dades de caràcter personal que li siguin requerits, no obstant això algunes dades són absolutament necessaris per oferir-li un servei de qualitat amb el qual poder-li facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes de forma ràpida i eficaç, així com poder oferir-li un servei personalitzat capaç de satisfer les seves necessitats i exigències, per això, la seva negativa a facilitar-nos aquestes dades pot impedir-nos total o parcialment el prestar-li el servei sol·licitat. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a ASSESSORIA PERARNAU qualsevol modificació en els mateixos. En qualsevol cas, ASSESSORIA PERARNAU entendrà que pel fet que l’usuari remeti les seves dades de caràcter personal a través de la pàgina www.assessoriaperarnau.com o mitjançant email, o per qualsevol un altre mitjà, se li està autoritzant expressament per incorporar les dades que li siguin facilitats als fitxers tractats per ASSESSORIA PERARNAU, tot això, de conformitat amb l’establert en l’article 6.1 de la LOPD. Les seves dades no seran cedits ni comunicats a tercers. L’usuari a qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment, sense efectes retroactius, al fet que les seves dades de caràcter personal siguin tractats, la qual cosa al seu torn podria suposar el que se li puguin deixar de prestar total o parcial els serveis
sol·licitats.

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic

En compliment de l’establert en el artículo 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), ASSESSORIA PERARNAU comunica als usuaris que envien les seves dades la seva intenció d’enviar-los comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Així mateix, els titulars manifesten conèixer aquesta intenció i presten el seu consentiment exprés per a la recepció de les esmentades comunicacions, en cas contrari, previ enviament de les dades, s’habilitarà l’opció als usuaris a oposar-se.

Accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades de caràcter personal

Qualsevol usuari pot a tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant email a la següent adreça: perarnau@perarnau.es

Cookies

ASSESSORIA PERARNAU podrà introduir en el seu equip informació específica de manera que sigui possible identificar a l’usuari d’una manera ràpida i senzill en posteriors visites a la pàgina www.assessoriaperarnau.com.

Aquestes informacions es denominen cookies, i ofereixen a ASSESSORIA PERARNAU una sèrie de dades relacionis amb l’ús de la pàgina www.assessoriaperarnau.com, tals com el temps i horari de connexió, la qual cosa finalment permetrà introduir millores enfocades a millorar i augmentar l’eficàcia i qualitat dels serveis oferts.

Aquell usuari que o bé no desitgi que en el seu equip s’introdueixin “cookies”, o bé que se li notifiqui quan s’introdueixin, haurà de configurar prèviament el seu navegador perquè realitzi aquesta funció.