Inici

Un equip de
professionals de confiança
al seu servei

Assessoria
Fiscal

Assessoria
Comptable

Assessoria
Laboral

Assessoria
Mercantil

Gestió
de Tràfic

Assegurances

Testamentaria

Qui som?

D’ençà el 1983 el nostre despatx s’ha anat especialitzant i consolidant en l’assessorament global a les empreses, dins els àmbits fiscal, laboral, mercantil, comptable, així com en les assegurances, treballant amb companyies de reconegut prestigi.

El nostre equip està format per experimentats professionals titulats i col·legiats, que estan preparats per atendre’ls en tot moment de forma personalitzada, per adoptar les solucions de cada cas concret, en funció de les seves necessitats.

Per últim, i amb la finalitat d’acostar-nos al client i reforçar els canals de comunicació, hem encetat una sèrie de serveis online, que estem convençuts despertaran el seu interès i per això, el convidem a consultar-los.

Assessoria Perarnau, es va fundar en l’any 1983. El nostre equip està format per professionals col·legiats preparats per atendre’ls en tot moment de forma personalitzada, per adoptar les solucions de cada cas en concret, en funció de les seves necessitats.

Jordi Perarnau i Torné

 • Llicenciat en Ciències del Treball
 • Diplomat en Ciències Empresarials
 • Màster en Tributació al CEF
 • Corredor d’assegurances
 • Col·legiat 14.041 del Col·legi D’Economistes
 • Tècnic Tributari núm. 151 de l’APTTCB

Novetats Legislatives

Més notícies

Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem  les  obligacions tributaries dels nostres clients, buscant les millors alternatives dins les seves circumstàncies específiques i la legalitat vigent.

Assessoria fiscal i tributària.

Assistència, representació i defensa davant l’Administració.

Recursos i tràmits administratius.

Comprovacions tributàries.

Presentació i tramitació d’escrits i consultes davant l’Administració Tributària, i el Tribunal Econòmic Administratiu.

Gestió d’ajornaments.

Representació davant l’Agència Tributària.

Serveis de consultoria tributària.

Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.

Auditoria fiscal d’empreses.

Elaboració, presentació i dipòsit dels comptes anuals.

Assessorament fiscal a tot tipus d’empreses, associacions, fundacions i persones físiques.

Confecció i presentació de les declaracions d’IVA, Impost de Societats, Renda, No Residents, censos, impostos especials, duanes, Impost Activitats Econòmiques, Imposat Successions, herències.

Assessorament i planificació successòria.

Model 720. Declaració de béns i drets a l’estranger.

Retencions i pagaments a compte d’impostos.

Presentació d’impostos de forma telemàtica.

Portal del client.

Asesoría y auditoria fiscal

Assessoria Comptable

Assessorem i realitzem la gestió comptable de empreses i autònoms, segons les necessitats dels nostres clients i del compliment de la normativa tributaria, mercantil i comptable.

Anàlisi de la gestió comptable i administrativa.

Gestions davant organismes públics i oficials.

Assessorament i assistència del personal del departament comptable de l’empresa.

Preparació i control pressupostari.

Valoració d’empreses.

Elaboració dels estats comptables i financers.

Anàlisi financera i de costos.

Anàlisi de balanços.

Informes personalitzats per un assessor comptable expert.

Organització de la comptabilitat.

Legalització de llibres comptables.

Gestió d’assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici.

Presentació de llibres i comptes anuals.

Amortitzacions i provisions.

Anàlisi de dades i principals ratis.

Actualització de comptabilitats endarrerides.

Estudi i revisió de comptabilitats.

Disseny de plans de comptabilitat.

Elaboració dels estats financers.

Dipòsit dels comptes anuals.

Comptabilitat financera.

Gestió comptable professional.

GESTARÍA Y AUDITORIA CONTABLE

Assessoria Laboral

Assessorem sobre la contractació més adequada, el conveni col·lectiu aplicable i les subvencions i bonificacions establertes, així com les diferents prestacions en matèria laboral.

Elaboració i gestió de nòmines.

Contractes i bonificacions.

Assegurances socials.

Càlcul de retencions i presentació d’impostos.

Portal de l’empleat.

Acomiadaments.

Expedient de regulació d’ocupació.

Amonestacions.

Inspeccions de treball.

Contractes d’alta direcció.

Prestacions de Seguretat Social.

Jubilacions.

Incapacitats.

Conciliacions.

Presentació i representació de demandes laborals.

Asesoramiento laboral

Assessoria Mercantil

Assessorem sobre el tipus de societat a constituir, en la planificació, modificació i adequació dels estatuts a les necessitats de les societats dins el marc normatiu mercantil.

Constitució d’empreses i tot tipus de societats mercantils i estructures jurídiques: societats anònimes, societats limitades, agències de viatges, Unions Temporals d’empreses (UTE).

Modificacions societàries diverses: canvis d’objecte social, ampliacions o reduccions de capital, trasllats de domicili, modificacions en els estatuts socials.

Manteniment i legalització de llibres societaris i comptables.

Formalització, dipòsit i registre de comptes anuals.

Cessament i nomenament d’administradors, consellers i auditors.

Control i solució per a les situacions de desequilibri patrimonial.

Anàlisi i negociació de tot tipus de contractes mercantils i civils: compravenda, distribució, agència, arrendament, pòlisses, préstecs, entre d’altres.

Tràmits i gestions davant organismes públics, registres i notaries.

Assesoría mercantil

Gestió de Tràfic

Gestió de la transferència de vehicles a l’hora de realitzar la compra o venda d’empresa o particular.
Canvi de Titularitat de la DGT i de la liquidació de l’impost de Transmisions Patrimonials.

Canvi de titularitat de vehicles

Baixes de vehicles

Informes de tràfic

Duplicats del permís de circulació i del permís de conduir.

Gestión de tráfico

Assegurances

El nostre objectiu és la seva tranquil·litat.
Per això a Assessoria Perarnau oferim un ampli ventall d’assegurances per a particulars, autònoms, comerços i empreses, amb asseguradores de gran prestigi.

Automòbil i moto

Llar

Comunitats

Comerç, Oficines i Despatxos

Empresa

Salut

Vida

Estalvi

Accidents / Malaltia

Jubilació

Decessos

Responsabilitat civil

Seguros

Testamentaria

Assessorem a persones físiques, en l’àmbit successori de forma eficient i segons les necessitats i casuístiques personals i familiars. Planifiquem la successió empresarial i familiar, així com el testament vital i les voluntats anticipades.

Tramitació d’herències

Planificació testamentaria

Pactes successoris

Voluntats anticipades

Testament vital

Últimes voluntats

Impost de successions

Testamentaria

Contacte

  Carrer Montcada, 21,
  08211 Castellar del Vallès, Barcelona

  937 14 84 02
  perarnau@perarnau.es
  DL – DJ 8:30 – 14:00
  15:15 – 18:00
  Divendres de 8:30 – 14:00